ПатонМед
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины

Лабораторія хірургії ран (кафедра торакальної хірургії та пульмонології), кафедра комбустіології та пластичної хірургії
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона

Київський міський лікувальний навчально-впроваджувальний центр електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій
на базі Київської міської клінічної лікарні № 1

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України «Укрмедпатентінформ»,

Громадська організація «Новітні технології медицини»

проводять у м. Києві 30 листопада – 1 (2) грудня 2017 року
ХVII щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю

«КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ В ЕТАПНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ. ВОГНЕПАЛЬНІ ТА ПОБУТОВІ РАНИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН, ДІАБЕТИЧНА СТОПА»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
European Wound Management Association

Конференція є щорічною з 2001 року, відколи вперше була організована співробітниками Київської міської клінічної лікарні № 1 (відповідальний – С.Є.Подпрятов) та Національного інституту хірургії та трансплантології АМН України.

Відтоді змінювалося місце її проведення, та незмінними були провідні організатори й ідеологічна спрямованість на вивчення підґрунтя й чинників успішності хірургічного втручання та загоєння ран, надто у хворих з комплексними системними захворюваннями.

Останніми роками отримана підтримка вивченню ранового процесу з боку Національної медичної академії імені П.Л.Шупика – створена лабораторія хірургії ран (керівник – С.Є.Подпрятов). Спільний інтерес до загоєння та пластики з фахівцями кафедри комбустіології та пластичної хірургії (завідувач – Г.П.Козинець)  зумовив об’єднання тематичних питань та перенесення конференції з 2009 року на базу НМАПО (вул. Дорогожицька,9).

З 2010 року співорганізатором конференції виступає Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона. Організація на базі багатопрофільної Київської міської клінічної лікарні № 1 Київського міського лікувального навчально-впроваджувального центру електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій надала додаткового поштовху спільній роботі з вивчення механізмів та удосконалення технології електрозварювання живих тканин, а тематика конференції збагатилася включенням окремого розділу, починаючи з 2010 року.

Щорічно конференцію відвідує близько 300 хірургів з більшості областей України, завідувачі кафедр та провідні фахівці. Під час конференції відбудуваються засідання головних хірургів та головних комбустіологів ГУОЗ м. Києва та областей України.

Роботи, прийняті до участі у конференції, незмінно публікуються в журналі «Клінічна хірургія», який постановою Президії ВАК України №1-05/10 від 10.12. 2003 р. віднесено до переліку фахових видань з медичних наук, та який цитується у PubMed – електронній базі медичних публікацій бібліотеки Конгрессу США.

Ми постійно працюємо над впровадженням нових, найбільш ефективних форм представлення матеріалів, поглибленням фахового рівня питань до обговорення, представлення найсучасніших досягнень – щоб участь у конференції була для вас корисною та цікавою.